Copenheart DK

Kontrol og intervention

 

Som deltager i et af CopenHearts delprojekter indgår du i én af to grupper; kontrolgruppen eller interventionsgruppen. Fordelingen sker efter tilfældig udtrækning med 50 % deltagere i hver gruppe.

Alle deltagere Kontrolgruppen Interventionsgruppen
 

Alle deltagere

Projektet CopenHeart løber over mange år, men forsøget for den enkelte deltager varer 24 måneder. Alle personer der deltager i forsøget skal i løbet af de 24 måneder udfylde nogle spørgeskemaer. Spørgeskemaerne handler om, hvordan du opfatter dit helbred, og hvordan du oplever livet efter at have været igennem behandling for infektiøs endokardit, atrieflimren eller en hjerteklapoperation. Det første spørgeskema udfyldes ved indtrædelse i forsøget efter endt behandling / indlæggelse, og igen efter 1, 4, 6, 12 og 24 måneder. Alle besvarelser holdes anonyme i undersøgelsen.

Alle deltagere får 3 gange i løbet af forsøget foretaget en cykeltest og en gangtest og taget en blodprøve. Første gang er ca. en måned efter udskrivelsen og igen ca. 4 og 12 måneder efter udskrivelsen. Ved cykeltesten skal du cykle på en motionscykel, mens vi måler hjertet og lungernes aktivitet. Ved gangtesten måler vi, hvor langt du kan gå på 6 minutter. Begge tests udføres i dit eget tempo. Før den fysiske test får du taget nogle blodprøver, som opbevares i en aflåst fryser på Rigshospitalet. Blodet opbevares i 20 år og kan senere anvendes på Rigshospitalet i andre sammenhænge efter fornyet godkendelse fra Den Videnskabsetiske Komité. 

Vi vil så vidt muligt koordinere besøgene, så du ikke skal møde unødigt mange gange på hospitalet, men i alt vil der være ca. 4 besøg på Rigshospitalet, udover træning.
 

Kontrolgruppen

Kontrolgruppen får det behandlings- og plejetilbud, der normalt tilbydes efter udskrivelsen, uden fysisk træning. Afhængig af hvad du er behandlet for, følger du altså i denne gruppe den eksisterende opfølgning efter behandling for endokardit, hjerteklapoperation eller atrieflimren med radiofrekvens ablation. Dette forløb går helt af sig selv, og du skal ikke foretage dig yderligere.


Interventionsgruppen

Interventionsgruppen vil også få det behandlings- og plejetilbud, der normalt tilbydes. Derudover vil deltagerne i denne gruppe få samtaler med en specialuddannet sygeplejerske. I samarbejde med en fysioterapeut vil deltageren få udarbejdet et individuelt træningsprogram, og deltage i 12 ugers fysisk træning.

Indgår du i interventionsgruppen får du efter behandling for hjerteklapoperation eller endokardit 5 samtaler med en sygeplejerske i løbet af de første 6 måneder efter din udskrivelse. Hvis du er i efterbehandling for atrieflimren med radiofrekvens ablation, får du 4 samtaler. Samtalerne foregår på Rigshospitalet eller pr. telefon og varer ca. 40 minutter. I skal tale om både dit sygdomsforløb, hvordan din hverdag efter udskrivelsen har været, og om du har brug for mere information og viden.

Du skal også møde en fysioterapeut og sammen laver I et træningsprogram specielt til dig. Du træner som et minimum på Rigshospitalet de første 2 gange. Herefter planlægges det, at træningen foregår i nærheden af hvor du bor, eller i dit eget hjem. Træningen skal gennemføres minimum 3 gange om ugen i 12 uger.

10 % fra hvert delprojekts interventionsprogram udvælges til et interview med en forsker. Interviewene foregår 6-12 måneder efter udskrivelsen fra hospitalet. Interviewene omhandler din oplevelse af at deltage i den fysiske træning og samtalerne med sygeplejersken.

Læs mere om CopenHeart og patienter med atrieflimren, infektiøs endokardit og hjerteklapopererede.