Copenheart DK

Forskningsmetoder


CopenHeart projektet er metodemæssigt baseret på ’mixed methods design’ og integrerer kvalitative og kvantitative metoder. Projektet tager højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for forsøg om komplekse interventioner.

Projektet er bygget op om en række delprojekter, som vil inkludere en eller flere af nedenstående metoder:

- Systematiske cochrane reviews
- Kvalitative interview-undersøgelser
- Tværsnitsundersøgelser
- Registerstudier med 2 års opfølgning
- Randomiseret forsøg hvor systematisk hjerterehabilitering sammenlignes med sædvanlig efterbehandling
- Delstudier, der belyser de evt. gavnlige kredsløbsfysiologiske virkemekanismer og den evt. forbedrede  metabolisme efter træning
- Økonomiske- og organisatoriske analyser af omkostningerne og konsekvenserne af implementering af systematisk rehabilitering blandt komplekse hjertepatienter

Resultaterne fra delundersøgelserne sammenfattes i en medicinsk teknologivurdering.
 

Mixed-Method embedded experimental design

Læs om mixed methods i BMJ