Copenheart DK

Delprojekter


CopenHeart er bygget op omkring en række delprojekter. Nogle af delprojekterne er fortsat under udvikling. Delprojekterne vil løbende blive præsenteret her på siden.

COPE-ICD CopenHeartRFA CopenHEartIE CopenHeartVR CopenHeartSF Organisation Økonomi 

 

Hjerterehabilitering og implanterbare hjertestøder (Cope-ICD)

Fokus for COPE-ICD studiet er rehabilitering til mennesker, som har fået indopereret en ICD (Implanterbar Cardioverter Defibrillator), en elektronisk implanterbar hjertestøder. Alle deltagere i dette studie har været igennem projektforløbet nu. Forløbet bestod af en kontrolgruppe og en interventionsgruppe. Kontrolgruppen fik den almindelige efterbehandling, det vil sige den efterbehandling hospitalet på det tidspunkt tilbød. Interventionsgruppen fik samtaler med en sygeplejerske gennem 1 år og fysisk træning i 12 uger.

Resultaterne fra COPE-ICD er ved at blive offentliggjort. De opdateres løbende her på hjemmesiden.

Læs mere om COPE-ICD (pdf)


Hjerterehabilitering og atrieflimren (CopenHeart RFA)

CopenHeartRFA er den en del af CopenHeart projektet, der handler om rehabilitering af patienter behandlet for forkammerflimren, atrieflimren, via radiofrekvens ablation. Målet er, at 210 deltagere skal igennem projektet. 105 deltagere indgår i kontrolgruppem og vil få hospitalets almindelige efterbehandling, og 105 får CopenHearts rehabiliteringstilbud oveni det sædvanlige efterbehandling. CopenHearts rehabiliteringstilbud består af 12 ugers fysisk træning, 2 af dem på Rigshospitalet med hjerteovervågning sammen med en fysioterapeut, 10 på et lokalt sygehus eller i hjemmet samt 4 samtaler med en sygeplejerske på Rigshospitalet.  

Læs mere om CopenHeartRFA (pdf)
 

Hjerterehabilitering og infektiøs endokardit (CopenHeart IE)

CopenHeartIE studiet undersøger rehabilitering af mennesker, der har gennemgået behandling for infektiøs endokardit (IE), også kendt som infektion (betændelse) i hjertet. I alt vil 150 personer deltage i studiet, hvoraf halvdelen vil deltage i et integreret rehabiliterings program, der består af 12 ugers individuelt tilrettelagt træning og 5 samtaler med en sygeplejerske. Dette er interventionsgruppen. Den anden halvdel indgår i projektet som kontrolgruppe og vil modtage hospitalets sædvanlige efterbehandling. De to grupper vil blive sammenlignet i forhold til blandt andet livskvalitet og fysisk formåen, for at undersøge hvorvidt mennesker behandlet for IE kan have gavn af særligt tilrettelagt genoptræning.

CopenHeartIE studiet sker i samarbejde med Gentofte Hospital.


Læs mere om CopenHeartIE (pdf)
 

Hjerterehabilitering og hjerteklapoperation (CopenHeart VR)

CopenHeartVR fokuserer på rehabilitering af patienter der har gennemgået en hjerteklapoperation. Hensigten er at 210, der har gennemgået en hjerteklapoperation, skal deltage i projektet. 105 deltagere indgår i kontrolgruppen, hvor de modtager den normale efterbehandling, men uden fysisk træning, og 105 indgår i interventionsgruppen. Deltagerne i interventionsgruppen indgår i CopenHearts målrettede rehabiliteringstilbud. Alle 210 deltagere vil modtage og skulle besvare fem spørgeskemaer fra CopenHeart i løbet af de første to år efter deres udskrivelse.

Læs mere om CopenHeartVR (pdf)


Hjertesygdom og seksualitet (CopenHeart SF)

CopenHeart SF undersøger om et særligt tilrettelagt rehabiliteringsintervention kan bedre hjertepatienters seksuelle funktion. Målet er at 154 hjertepatienter med seksuelle problemer skal igennem forsøget. Ved lodtrækning udvælges halvdelen til at deltage i en intervention bestående af et 12 ugers program bestående af fysisk træning, bækkenbundstræning og samtaler med en sygeplejerske. Den anden halvdel fungerer som kontrolgruppe og følger deres vanlige ambulante opfølgning. De to grupper vil blive sammenlignet i forhold til deres seksuelle funktionsniveau, fysisk formåen samt oplevelse af livskvalitet.

CopenHeart SF foretages i samarbejde med Hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.
 

Hjerterehabilitering og kompleks hjertesygdom: Økonomiske konsekvenser (CopenHeart Organisation and Economic)

Dette projekt skal belyse de økonomiske konsekvenser af rehabilitering til patienter, der har gennemgået en hjerteklapoperation. Projektet består af fire delprojekter, hvoraf det centrale projekt er en økonomisk evaluering udført som en cost-utility analyse baseret på det randomiserede forsøg, som også ligger til grund for CopenHeartVR. I cost-utility analysen sammenholdes omkostninger ved hjerterehabilitering, omkostninger forbundet med anvendte ressourcer i primær og sekundærregi samt patientomkostninger med effektmålet kvalitetsjusterede leveår (QALY) i henholdsvis interventions- og kontrolgruppen. Effekter og omkostninger vil blive opgjort ved interventionens afslutning, dvs. 6 måneder fra randomisering.


Hjerterehabilitering i en blandet hjertepopulation; Monitorering, livskvalitet og træningskontekst (CopenHeart ExQol)

Dette projekt har en pragmatisk tilgang til hjerterehabilitering ved at sammenkøre data på tværs af patientgrupper der tidligere er inkluderet i ét af fire CopenHeart forsøg. Projektet undersøger relationen mellem selvvurderet anstrengelse og pulsrespons under træning som en mulig simpel monitoreringsmetode til patienter med forskellige hjertesygdomme. Yderligere kortlægges hvilke rehabiliteringseffekter (bl.a. fysisk kapacitet og depression) der prædikterer æget selvreporteret livskvalitet. Slutteligt skal undersøges den kontekstuelle betydning for effekten af hjerterehabilitering, bedømt ved om rehabiliteringen er udført på et sygehus, i kommunerne eller som hjemmetræning.

Projektet foretages i samarbejde med CopenRehab og Professionshøjskolen Metropol.


Hjerterehabilitering og kompleks hjertesygdom: Organisatoriske konsekvenser

Det er CopenHearts mål, at der skal formuleres en protokol indenfor området, men der er fortsat ikke fuld financiering til projektet.