Copenheart DK

Baggrund og idé


Vi oplever kvantespring i teknologiske behandlingsmuligheder for patienter med kompleks hjertesygdom, men rehabiliteringsniveauet matcher langt fra akutindsatsen, med spild af menneskelige og økonomiske ressourcer til følge. Tilrettelæggelsen af rehabilitering for komplekse hjertepatienter påhviler landets hjertecentre, men det er uvist, om denne voksende patientgruppe har samme behov og effekt af rehabilitering som ukomplicerede patientgrupper, og i hvilket regi dette bør foregå.

CopenHeart projektet belyser effekten af rehabilitering blandt 4 grupper af komplekse hjertepatienter: 
- Patienter som er behandlet med hjertestøder (ICD)
- Patienter som er hjerteklapopereret
- Patienter som er ablateret for atrieflimren
- Patienter som er behandlet for infektiøs endokardit

Projektet belyser effekten af rehabilitering blandt disse patientgrupper i forhold til det fysiske og psykosociale funktionsniveau samt effekten af rehabilitering i forhold til sygelighed, forbrug af sundhedsydelser og dødelighed samt de økonomiske og organisatoriske konsekvenser af rehabilitering.

CopenHeart kombinerer ekspertisen fra tre partnere, en international ekspert gruppe og et antal af samarbejdende institutioner

Læs mere om projektorganisationen

Projektets formål


For at imødekomme den stærkt stigende efterspørgsel af integreret pleje og behandling af kroniske hjertelidelser, er det primære formål med CopenHeart at udvikle et stærkt internationalt forskningsnetværk, som kan styrke igangværende og igangsætte ny forskning indenfor rehabilitering af patienter med komplekse kardiologiske lidelser.

Formålet med forskningen er at etablere et teoretisk grundlag for rehabilitering af patienter med komplekse kardiologiske diagnoser, for at udvikle modeller og interventioner i forhold til rehabilitering og for at teste hypotesen, at patienter med komplekse kardiologiske diagnoser kan have gavn af rehabilitering. Dette vil ske ved at udføre en række delprojekter.
 

CopenHeart projektet fokuserer aktuelt på fire diagnoser:

- Ventrikulær arytmisygdom med indopereret hjertestøder (ICD)
- Hjerteklap sygdom med udskiftning af hjerteklap (VR)
- Atrieflimren (AF) behandlet med radiofrekvens ablation (RFA)
- Infektiøs endokardit behandlet med antibiotika og evt. hjerteklapkirurgi (IE)

Økonomi


Ideen om CopenHeart projektet er udsprunget fra Hjertecentret på Rigshospitalet.

Initiativtagere til projektet er projektlederne Ann-Dorthe Zwisler og Selina Kikkenborg Berg.

Projektet har på nuværende tidspunkt opnået økonomisk støtte fra nedenstående sponsorer. Alle støttebeløb bliver udbetalt til Rigshospitalets finanskontor. Ingen af projektets forsøgsansvarlige personer har nogen økonomisk tilknytning til de ansøgte støtteangivere. Ansatte i CopenHeart lønnes af sponsormidlerne.

Sponsorer

Det Strategiske Forskningsråd

Trygfonden

Hjertecenterets forskningsfond, Rigshospitalet

Gentofte Hospital afd. P´s forskningsfond

Novo Nordisk Fonden

Professions Højskolen Metropol

Danske Fysioterapeuter 

Hjerteforeningen

Helsefonden

Dansk Sygeplejeråd

Hjertecenterets forskningsfond for klinisk sygepleje

Hjerteafdelingen Bispebjerg og Frederiksberg hospital

Statens Institut for Folkesundhed - Syddansk Universitet

Gentofte Hospital

Gentofte Hospital, kardiologisk afdeling

Rigshospitalet

Foreningen Østifterne

Kong Chr. Den tiendes fondKøbenhavns Universitet (Stipendie til udlandsophold)

Faglig Sammenslutning for Kardiovaskulære & Thoraxkirurgiske Sygeplejersker

Lundbeckfonden

Region Sjælland