Copenheart DK

2000 spørgeskemaer udsendt


Med udsendelsen af 2000 spørgeskemaer kickstartes CopenHearts omfattende undersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen er en landsdækkende kortlægning af, hvordan personer, der har være behandlet for hjertesygdom på hospitalet, har det efter deres udskrivelse. Personer over hele landet er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen, og vi håber at mange vil deltage. Jo flere der deltager i undersøgelsen, des mere pålidelige blive vores resultater. Og des klogere og dygtigere bliver vi på, hvordan man bedst muligt udvikler, gennemfører og tilbyder efterbehandling og rehabilitering til personer, der har været indlagt på hospitalet med en eller flere af følgende tilstande indenfor de sidste 6-12 måneder: betændelse på hjerteklapperne, overbrændingsbehandling for atrie flimren, hjerteklapoperation og indsættelse af stødbar pacemaker (ICD).

Spørgeskemaundersøgelsen er den første i en lang række undersøgelser under
CopenHeart

Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til: Tina Birgitte Hansen, Statens Institut for Folkesundhed, tlf. 65 50 77 60 / tibh@si-folkesundhed.dk eller Line Ellemann-Jensen, Rigshospitalet, tlf. 35 45 12 05 / copenheart@rh.regionh.dk

Undersøgelsen er godkendt af datatilsynet og udføres i samarbejde med
Hjerteforeningen og Statens Institut for Folkesundhed