Copenheart DK

CopenHeart kick-off møde med internationale eksperter


12 internationale hjerte-eksperter har indgået et frivilligt samarbejde med CopenHeart. Ekspertgruppen vil følge projektet tæt og give gratis råd og vejledning. På ECS konferencen havde CopenHeart samlet ekspertgruppen til et fælles kick off møde. Projektet fik stor opbakning og eksperterne lagde blandt andet vægt på projektets høje standard og tværfaglighed. Dette bliver blandt andet udtrykt i følgende citater: “This multi-facetted project is welcome and considered to be of high standard,” Prof. Dr. Vivian Conraads, MD, PhD, director, Cardiac Rehabilitation Centre, Heart Failure Clinic and Medical Heart Transplant follow-up, Antwerp University Hospital.

Sandra B. Dunbar, RN, DSN, FAAN, FAHA, Emory University, skriver: “Your interdisciplinary rehabilitation strategies and research methods to evaluate the interventions are novel and should help move the field of rehabilitation science forward…,” Sandra B. Dunbar, RN, DSN, FAAN, FAHA, Emory University.

Der var også opbakning til CopenHearts behov for øget finansiering for at få gennemført det fulde projekt.
“I strongly support the grant application of this important project,” Tone M. Norekvål, Associate Professor and Head of Development and Research in Nursing, Department of Heart Disease, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway.

På Kick off mødet blev der lagt vægt på at få defineret ekspertgruppens rolle. Dette for at få bedst muligt udbytte af de mange kræfter og kompetencer, som er samlet i ekspertgruppen. Ligeledes blev de inddraget i detailplanlægningen af de randomiserede forsøg, for at undgå faldgrupper og sikre bedst mulig design af studierne.