Copenheart DK

De første patienter i forsøget


Den 15. december startede CopenHeart sine inklusioner af projektdeltagere med henholdsvis atrieflimren og infektiøs endokardit (betændelse i hjertet). Og med stor succes. Responsen fra de adspurgte patienter har været meget positiv - fra både de der vælger at deltage, og de der takker nej. Begrundelsen for langt de fleste, der vælger ikke at deltage, er rejseafstanden til Rigshospitalet.

Deltagere med atrieflimren er ofte kun indlagt i en kortere periode. Her får de mulighed for at læse materiale om projektet og diskutere en eventuel deltagelse med deres pårørende. Deltagere med infektiøs endokardit har ofte en noget længere indlæggelse. De modtager derfor information om CopenHeart i den forventede sidste uge af deres indlæggelse. Begge grupper udfylder CopenHeart projektets første spørgeskema inden deres udskrivelse.