Copenheart DK

Hjertecenteret, Rigshospitalet


Hjertecenteret, Rigshospitalet er den primære værtsinstitution for CopenHeart projektet. Hjertecentret udfører internationalt anerkendt kardiovaskulær forskning og har internationalt anerkendt erfaring med et stort antal patienter med komplekse kardiologiske lidelser som en del af den kliniske hverdag. 
 
Hjertecenteret, Rigshospitalet
Telefon: (+45) 35453445
Kontaktpersoner og projektledere: Ann-Dorthe Zwisler og Selina Kikkenborg Berg
E-mail: CopenHeart@rh.dk

http://www.rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/Hjertecentret/

Udstyret med faciliteter, der gør det muligt at etablere integreret rehabilitering, har Hjertecentret et etableret samarbejde med regionale og kommunale rehabiliteringscentre in Region Hovedstaden og Region Sjælland. Gentofte Hospital Afdeling P er klinisk site og forskningsmæssig partner for CopenHeart projektet.

CopenHeart gennemføres i partnerskab med nedenstående partnere.

Gentofte Hospital, Kardiologisk afdeling P


Gentofte Hospital, kardiologisk afdeling P er en afgørende forskningsmæssig og klinisk samarbejdspartner. Gentofte Hospital, afdeling P er sammen med Rigshospitalets Hjertecenter klinisk site for inklusion af patienter til CopenHeart. En ph.d. studerende er tilknyttet Gentofte Hospital.

Kardiologisk afdeling P, Gentofte Hospital
Tel: (+45) 2442 9105
Samarbejdspartner: Selina Kikkenborg Berg
E-mail: selina@rh.dk

www.gentoftehospital.dk/menu/afdelinger/kardiologisk_afdeling_p/kardiologisk_afdeling_p.htm

Roskilde sygehus, Kardiologisk afdeling


Roskilde sygehus, kardiologisk afdeling finansierer via Region Sjælland et helt ph.d. forløb til delprojektet CopenHeartVR. Afdelingen er herudover klinisk site for inklusion af patienter til CopenHeartIE samt samarbejdspartner i forhold til genoptræning af Copenheart projektdeltagerne.

Kardiologisk afdeling, Roskilde sygehus
Tel: (+45) 47326100
Samarbejdspartner: Tina Birgitte Hansen
E-mail: tbh@regionsjaelland.dk

http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/roskildesygehus/Afdelinger/kardiologisk-afdeling/om-afdelingen/Sider/om-afdelingen.aspx


CopenHearts kommunale træningscentre og samarbejds-sygehuse/hospitaler


CopenHeart samarbejder med flere sjællandske kommuner og sygehuse/hospitaler omkring genoptræning af projektdeltagerne. Deltagernes træning forgår på Rigshospitalet de første to træningssessioner, og de resterende i den nærmeste samarbejdskommune eller sygehus/hospital
 

Oversigt over kommunale træningscentre: 
 

Gladsaxe kommune, trænings- og plejeafdelingen
Kontaktperson:
Nina Greiffenberg, kvalitetskonsulent

Gentofte kommune, Tranehaven,
Kontaktperson:
Birgitte Christensen, ledende fysioterapeut

Greve kommune, Træningsenheden i Greve kommune
Kontaktperson:
Benedicte Rostock

Guldborgsund Kommune, Rehabiliterinsenheden
Kontaktperson:
Marianne Søgård Hansen

Helsingør Kommune, Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab 
Kontaktperson:
Leder Annelene Bundgaard

Kalundborg kommune, Forebyggelses- og genoptræningscenter
Kontaktperson:
Jette Olesen, genoptræningschef

Lolland kommune,
Kontaktperson:
Pernille Paquali

Lyngby-Tårbæk kommune, Træningsenheden i Lyngby-Tårbæk kommune
Kontaktpersoner:
GOP og generelle henvendelser: Ledende terapeut Tina Urwald
Borgere og deres træning: Fysioterapeut Camilla Kamph, fysioterapeut Jane Seedum-Larsen
Træningsadresse:
Træningscenter Møllebo, Lyngby Hovedgade 1B, Kongens Lyngby
telefon: 45 28 46 52 

Allerød Kommune, Genoptræningen
Kontaktperson: Lone Gade, Leder af genoptræningen

Bornholms Kommune
Kontaktperson: Eva Chodziuk

Frederiksberg kommune
Kontaktperson, Per Hudtloff Nielsen

Gribskov kommune
Kontaktperson, Ruth Høgh

Helsingør kommune,
Center for sundhed, Idræt og Medborgerskab
Kontaktperson, Annelene Bundgaard, Leder

Høje-Taastrup  kommune, Træningscenteret EspenVænge
Kontaktperson: Rie Hansen, Fysioterapeut

Holbæk Kommune
Kontaktperson: Malene Højmark, Koordinator

Lejre Kommune: Træningscenter Bøgebakken
Kontaktperson: Suzette Hansen og Charlotte Sommer, Fysioterapeuter

Næstved kommune
Kontaktperson: Pia Jensen, Fysioterapeut

Orsherred kommune
Kontaktperson: Charlotte Clausen

Ringsted kommune
Kontaktperson: Melene Søbygaard, Leder

Roskilde kommune

Kontaktperson: Tina Holm, Fysioterapeut

Sorø kommune
Kontaktperson: Mona Mikkelsen


Oversigt over sygehuse og hospitaler 

Køge sygehus
Kontaktperson: Lisbeth Ullvit

Næstved sygehus 
Kontaktperson: Pernille Villumsen

Roskilde sygehus

Kontaktperson: Birgitte Blume, Fysioterapeut

Slagelse sygehus
Kontaktperson: Gitte Marie Barsbrum

Amager hospital
Kontaktperson: Susanne Møller, Leder

Frederikssund sygehus
Kontaktperson: Randi Rassmussen, Udviklingsfysioterapeut

Gentofte hospital
Kontaktperson: Lene Boye Hansen, Fysioterapeut

Hillerød sygehus
Kontaktperson: Eva Lundberg, Ledende overfysioterapeut

Herlev hospital
Kontaktperson: Lisbeth Ulnits 

Glostrup Hospital
Kontaktperson: (Opdateres)
 

CorusFit


Patienter med komplekse hjertesygdomme har brug for omhyggelig overvågning under fysisk træning, men indtil nu har overvågning under træning været teknisk kompliceret, hvilket har medført, at der ikke er opnået fysisk udmattelse og begrænsede træningsformer.

CorusFit, et selskab med base i Jyväskylä, Finland, har udviklet en ny trådløs overvågningsteknik, som kan overvinde disse begrænsninger. Samarbejdet med CorusFit og Merja Perhonen hjælper til en garanti af de sikkerhedsmæssige aspekter i delprojekterne.

CorusFit
Heikinkatu 3 B, 40100 Jyväskylä, Finland
Tel: 050-436 6239
Samarbejdspartner: Merja Perhonen

www.corusfit.com

Vertic


Det digitale bureau Vertic Healthcare har erfaring med web-baseret forskning inden for den farmaceutiske industri, og har her bidraget med web-løsninger for projektets hjemmeside, online spørgeskemaer og online projektadministrering.

Vertic Healthcare
Ryesgade 3A, 2, 2200 Copenhagen
Tel: (+45) 61 71 75 00
Samarbejdspartner: Mikkel Arnoldi

www.vertic.com/healthcare

Europæisk Center for Registerforskning, Statens Institut for Folkesundhed


Europæisk Center for Registerforskning, Statens institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet er en anden nøglepartner i CopenHeart.
Instituttet har lang tradition inden for registreringsbaseret epidemiologisk forskning indenfor kardiovaskulære lidelser og er vært for det Danske Hjerteregister, som indeholder registreringsbaseret information om kardiovaskulære lidelser i Danmark.

Europæisk Center for Registerforskning er involveret i design af den registreringsbaserede forskning og resultater indenfor hvert subprojekt og vil er ansvarlig for den registreringsbaserede dataindsamling, håndtering og blindede resultat analyse.

Europæisk center for Registerforskning
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
Øster Farimagsgade 5 A, DK-1353 København K
Tel: (+45) 65 50 77 77
Samarbejdspartner: Lektor Lau Caspar Thygesen
Email:lct@niph.dk

www.SI-folkesundhed.dk
 

Copenhagen Trial Unit


Copenhagen Trial Unit, Rigshospitalet – the center for Clinical Intervention Research
er en af CopenHearts nøglepartner og forestå den centralt administrerende del af de kliniske studier.

Afdelingen stiller viden og ekspertise til rådighed indenfor kerneområderne af kliniske interventions forskning og systematisk litteratur søgning. The Copenhagen Trial Unit er involveret i designet af de randomiserede studier og er ansvarlige for udførelsen af den centraliserede randomisering og logistikken omkring studierne, indbefattet den blindede dataindtastning.

Copenhagen Trial Unit, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9, DK-2100 København Ø
Tel: (+45) 35 45 71 71
Samarbejdspartner: Overlæge Christian Gluud
E-mail: cgluud@ctu.rh.dk

www.ctu.rh.dk

CopenRehab - Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin 

CopenRehab indgår som vigtig samarbejdspartner til projektet CopenHeartExQol for hvilket professor Langberg indgår som hovedvejleder.  

CopenRehab har ekspertise indenfor rehabilitering hos forskellige patientgrupper. Gruppen har bl.a. særlig fokus på rehabiliteringinterventioner bestående af fysisk aktivitet med det formål at forbedre den fysiske og mentale sundhed samt livskvaliteten for en lang række borgere.

CopenRehab
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin
Øster Farimagsgade 5, bygn 24, postboks 2099, 1014 København 
Samarbejdspartner: Professor Henning Langberg
E-mail: langberg@sund.ku.dk

Professionshøjskolen Metropol

Metropol er samarbejdspartner til delprojekteterne CopenHeartExQol, CopenHeartSF og CopenheartRFA. Desuden sikrer Metropol relevant vidensdeling mellem CopenHeart, underviserne- og eleverne på Metropol.    

Sygeplejerske-uddannelsen
Institut for Sygepleje
Tagensvej 86
2200 København N
Tlf: 72 48 75 00
E-post: sygepl@phmetropol.dk

Fysioterapeutuddannelsen
Institut for Rehabilitering og Ernæring
Sigurdsgade 26
2200 København N
Tlf: 72 48 75 00
E-post: info@phmetropol.dk