Copenheart DK

Samarbejdspartnere


Gentofte Hospital
, afd P er en afgørende forskningsmæssig og klinisk samarbejdspartner. Gentofte Hospital, afd P er sammen med Rigshospitalets Hjertecenter klinisk site for inklusion af patienter til CopenHeart.

Hjertecentret Ålborg
og fem europæiske forskningscentre (Bergen, Antwerp, Leuven, Berne og Tilburg) er vigtige samarbejdende institutioner i CopenHeart. Centrene medvirke som co-partnere og bidrager blandt andet til udveksling af forskere.

Økonomisk evaluering spiller en nøglerolle i implementering af nye kliniske interventioner og økonomisk evaluering er inkluderet som en vigtig del af CopenHeart. Dansk Sundhedsinstitut deltager i den økonomiske analyse og fokusere på ressourcer anvendt til akut behandling.

Den tværfaglige tilgang medfører talrige organisatoriske udfordringer og en organisatorisk analyse er inkluderet som en del at den Medicinske Teknologi Vurdering. Copenhagen Business School, Institut for Organisation vil være tæt involveret i analysen.

Da fysisk træning er et nøgleelement i rehabilitering, er Danske Fysioterapeuter en vigtig samarbejdspartner. Organisationen vil medvirke ved etablere og drive et skandinavisk træningskursus indenfor fysisk træning for komplekse kardiologi i samarbejde med CopenHeart.

De organisatoriske og politiske institutioner som lovgivningsmæssigt er ansvarlige for rehabilitering i Danmark (Danske kommuner og Danske Regioner) er en del af den vejledende gruppe for at sikre, at evidens bliver overført til lokal organisatorisk praksis på hospitaler og indenfor primær sektor.