Copenheart DK

Ledelse og organisering


CopenHeart kombinerer ekspertisen fra tre partnere, en styregruppe, flere vejledergrupper, en international ekspert gruppe og et antal af samarbejdende institutioner.

Daglig ledelse

Ann-Dorthe Zwisler og Selina Kikkenborg Berg er ansvarlige for projektledelsen og den daglige drift. Projektledelsen refererer til Professor Lars Køber. Projektledelsen sikrer samarbejdet med  projektpartnerne, styrekomiteen, vejledergrupperne, ekspertgruppen og de samarbejdende institutioner. 

Styrekomité

Styrekomitéen sikrer passende juridiske godkendelser og fremdrift i delprojekterne.

Styrekomitéen omfatter de tre partnere:

Repræsentanter fra Rigshospitalet, Hjertecentret:
Professor Lars Køber; Overlæge Christian Hassager; professor Jesper Hastrup Svendsen; Overlæge Henning Bundgaard;  post doc spl. Dorthe Overgaard og afd. leder fysioterapeut Helle Tauby Sørensen samt projektleder læge Ann-Dorthe Zwisler og projektleder spl. Selina Kikkenborg Berg

Repræsentant fra Copenhagen Trial Unit:
Overlæge Christian Gluud

Repræsentant fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet:
Lektor Lau Caspar Thygesen

Vejledningsgrupper for delprojektet

Der er nedsat separate vejledningsgrupper for hvert delprojekt. Den enkelte vejledningsgruppe er ansvarlig for progressionen af delprojekterne og for kommunikationen med den rådgivende ekspertgruppe indenfor hvert sub-projekt.

Følgende personer er vejledere for delprojekterne:
CopenHeartICD: Selina Kikkenborg Berg, Jesper Hastrup Svendsen, Ann-Dorthe Zwisler
CopenHeartVR: Ann-Dorthe Zwisler, Lars Køber, Christian Hassager, Selina Kikkenborg Berg
CopenHeartRFA: Selina Kikkenborg Berg, Jesper Hastup Svendsen
CopenHeartIE: Selina Kikkenborg Berg, Ann-Dorthe Zwisler, Henning Bundgaard
CopenHeartSD:Selina Berg, Ann-Dorthe Zwisler, Jesper Hastrup-Svendsen, Marianne Frederiksen
CopenHeartOrganisation and Economic: Ann-Dorthe Zwisler, Signe Vikkelsøe, Jacob Kjelberg, Selina Kikkenborg Berg 
CopenHeartExQol: Henning LangBerg, Ann-Dorthe Zwisler, Patrick Doherty, Selina KikkenBorg Berg

 

Rådgivende ekspertgruppe

Videnskabelig erfaring indenfor kardiologisk rehabilitering er begrænset i Danmark, og der er ingen national erfaring indenfor rehabilitering af komplekse kardiologiske lidelser. Derfor kræver udførelsen af forskning på højt niveau samarbejde med internationale eksperter. En bred evaluering kræver endvidere, at der involveres eksperter fra andre forskningsområder.


Medlemmer af den rådgivende ekspertgruppe

Samarbejdende Institutioner