Copenheart DK

Relevante links
om rehabilitering og kompleks hjertesygdom
 

Hjerterehabilitering generelt

Præventiv kardiologi og rehabilitering, DCS

Hjerterehabiliteringen, Bispebjerg Hospital

Europæisk Kardiologisk Selskabs Hjerterehabiliteringsgruppe (EACPR) 

Hjerterehabilitering i England

Hjerterehabilitering i Australien

Den Amerikanske Hjerte-lungerehabiliteringsforening (AACVPR) 

Den Californiske Hjerterehabiliteringsforening (CSCR) 

Den Canadiske Hjerterehabiliteringsforening (CACR) 
 

Forebyggelse og rehabilitering 

Rehabiliteringsforum

Dansk Center for rehabilitering, forskning og udvikling, Marselisborgcentret 

Statens Institut for Folkesundhed

Forebyggelseskommisionen

World Heart Federation
 

Faglige selskaber

Dansk Cardiologisk Selskab (DCS)

Dansk Sygeplejeråd

Faglig sammenslutning for kardiologiske og thoraxkirurgiske sygeplejersker (FS21)

Danske Fysioterapeuter

Foreningen af Kliniske Diætister

Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering

Dansk Rehab Gruppe (hjælpemidler) 

Skandinavian Society for Sexual Medicine (SSSM)


Patientforeninger

Hjerteforeningen

Hjerte-og lungetransplantationsklubben

Hjerteforeningen GUCH (voksne med medfødt hjertefejl)