Copenheart DK

2014

CopenHeart RFA. Integrated rehabilitation for atrial fibrillation patients treated with radiofrequency ablation. University of Exeter. Medical School. U.K. 9. Juni 2014.

CopenHeartRFA. Integreret rehabilitering til patienter behandlet for atrieflimren med ablation. Institut for Sygeplejes videnssymposium. Professionshøjskolen Metropol. 4. Juni 2014.

Palm Johansen P: More than disease management – dilemmas i CVD conditions, ESC Barcelona 2014.

2013

Rasmussen T: Life after Infective Endocarditis – Finding of an Interview study, EuroHeartCare kongres, Glasgow, 23. marts 2013 See presentation

Palm Johansen P: Patientens oplevelse af at leve med atrieflimren, Dansk Selskab for Apopleksi's årsmøde, 2.november 2012, Munkebjergg Vejle. 

Palm Johansen P: Seksuelle problemer hos den kardiologiske patient: Hvor hyppigt er det og hvad siger guidelines?, Kardiologisk afdelings årlige temadag, Roskilde Sygehus, 7 marts 2013

Rasmussen T: Quality of life in patients treated for infective endocarditis – An overview. Nordic Baltic Cardiology Congress, Oslo, June 13th 2013 (invited speaker). See presentation 

Risom S: Cardiac rehabilitation in fatrail fibrillation patients treated with ablation: Nordic Baltic Cardiology Congress, Oslo, June 13th 2013 (invited speaker). See presentation 

2012

Rasmussen T: Livet efter infektiøs endokardit - Resultater af en kvalitativ interviewundersøgelse, Temadag for erfarne kardiologiske sygeplejersker i Region Sjælland, Roskilde, 22. november 2012.

Rasmussen T: Livet efter infektiøs endokardit - Resultater af en kvalitativ interviewundersøgelse, Rigshospitalets 20. Sygeplejesymposium, København, 11. juni 2012.

Rasmussen T: Livet efter infektiøs endokardit - Resultater af en kvalitativ interviewundersøgelse, Region Hovedstadens Kardiologiske Sygeplejesymposium, København, 20. september 2012.

Rasmussen T: Livet efter infektiøs endokardit - Resultater af en kvalitativ interviewundersøgelse, Gentofte Hospitals Sygeplejesymposium, Gentofte, 31. oktober 2012.

Sibilitz KL, Tang L: Fysisk træning til hjerteklapopererede patienter. Temadag for Hjerteforeningens netværk af hjertefysioterapeuter i Danmark, 21.juni 2012.

Zwisler AD: How to deliver state of the art cardiac rehabilitation to a patient with acute coronary syndromes, CCNAP 12th Spring Meeting,  Copenhagen, 16 March 2012.

Hansen, TB: Economic impact on quality of life, CCNAP 12th Spring Meeting,  Copenhagen, 17 March 2012.
See presentation

2011

Kikkenborg-Berg S et al. : A RCT evaluating a comprehensive rehabilitation program for ICD recipients: Improving quality of life and patient perception of health. Oral presentation.  ESC, Paris, 2011. Link to abstract

Zwisler AD: The DANREHAB Trial – Building evidence in cardiac rehabilitation: matching different experiences in Europe. Invited oral presentation. ESC, Paris, 2011.

Rasmussen T: CopenHeartIE projektet - rationale og design, Kardiologisk Sygeplejesymposium, 8. september 2011.

Poster


2014

Risom S: Perceived Health and Physical Activity among Patients treated with Ablation for Atrial Fibrillation or Atrial Flutter compared with a General Healthy Population - Results from a Nationwide Survey. American Heart Association, Chicago USA. 15-19 november 2014. See poster

2013

Palm Johansen P: CopenHeart SF - Sexual rehabilitation in patients with heart disease - a RCT, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitalers Forskningsdag, 7 december 2012.

2012

Rasmussen T: Integrated Rehabilitation of patients treated for infective endocarditis, CCNAP 12th Spring Meeting,  Copenhagen, 16-17 March 2012.
See poster 

Risom S: Integrated rehabilitation for patients treated for atrail fibrillation with radio frequency ablation, CCNAP 12th Spring Meeting, Copenhagen, 16-17 March 2012.
See poster

2011

Rasmussen T: Integrated Rehabilitation of patients treated for infective endocarditis, Forskningens dag på Gentofte Hospital, 4 November 2011.