Copenheart DK

Møder og aktiviteter


Som del af CopenHeart projektet afholdes en række faste møder aktiviteter. Hjemmesiden opdateres løbende i forhold til møder og aktiviteter.


2011

30.08.2011: International kick-off møde, Paris, Frankrig. ESC 2011.

09.05.2011: Internt styregruppemøde, Hjerteafdelingen, Rigshospitalet.

07.02.2011: Internt styregruppemøde, Hjerteafdelingen, Rigshospitalet.